THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022
 
           Căn cứ Kế hoạch số 70 /KH-MNHM ngày 20/7/2021 của Trường Mầm non Họa Mi 
về kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Hiệu trưởng Trường MN Họa Mi Thông báo
 tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:
I. THỜI GIAN TUYỂN SINH
Từ ngày 06/8/2021 đến khi có thông báo mới.
          II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH
          *Do tình hình dịch bệnh Covid-19 và trong thời gian giãn cách xã hội kể từ ngày 02/8/2021. 
Nhà trường thông báo tuyển sinh đến phụ huynh thực hiện đăng ký cho trẻ theo các hình thức sau:
1. Phụ huynh liên hệ qua zalo, edu để đăng ký cho trẻ. Học sinh cũ, học sinh mới phụ huynh 
đăng ký học cho trẻ điện thoại trực tiếp cho các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh tại 4 điểm trường.
*Lưu ý: Phụ huynh chỉ liên hệ qua điện thoại, không đến trường đăng ký.
2. Khi nào có văn bản chỉ đạo mới nhà trường thông báo kịp thời đến phụ huynh cho trẻ 
đến trường trong năm học 2021-2022.
III. ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
          1. Tuyển sinh điểm trung tâm ấp Sóc Đồn, như sau:
- Đối tượng:
+ Trẻ lớp nhóm sinh năm 2019.
+ Trẻ lớp Mầm sinh năm 2018.
+ Trẻ  lớp Chồi sinh năm 2017.
+ Trẻ  lớp Lá sinh năm 2016.           
- Phụ huynh đăng ký học cho trẻ qua các số điện thoại đăng ký:
          + Cô Thạch Thị Thúy Nhiên: 0944343304.
+ Cô Thạch Thị Búp Pha: 0853168496.
+ Cô Thạch Thị Tú Như: 0948796949.
+ Cô Dung: 0836651514.
2. Điểm Cù Lao như sau:
- Đối tượng: 
+ Trẻ Mầm sinh năm 2018. Trẻ Lá sinh năm 2016.      
- Phụ huynh đăng ký học cho trẻ qua các số điện thoại:
+ Cô Đào Thị Hoa Hồng 0834482483; Cô Lâm Kim Nhung 0949370656.       
3. Điểm Cái Giá như sau:
- Đối tượng:  
+ Trẻ Chồi sinh năm 2017. Trẻ Lá sinh năm 2016.     
- Phụ huynh đăng ký học cho trẻ qua các số điện thoại: các số điện thoại:
+ Cô Lâm Thị Chành Ty: 0839264198.
+ Cô Trần Như Ngọc: 0948274974.        
4. Điểm Cả Vĩnh như sau:
- Đối tượng: 
+ Trẻ lớp Lá 5-6 tuổi; sinh năm 2016.
- Phụ huynh liên hệ qua các số điện thoại:
+ Cô Lâm Vũ Bích Ngọc 0839044538.
+ Cô Quan Thị Kim Ngân 0916905865.
IV. HỒ SƠ TUYỂN SINH (nhà trường sẽ bổ sung cho trẻ)
1. Đơn xin vào học (theo mẫu).
2. Phiếu thông tin cá nhân trẻ.
3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Bản sao; bản trích lục hoặc bản photo có chứng thực).
Khi nào nhà trường thông báo phụ huynh đến trường làm hồ sơ nhập học cho trẻ.
Mọi chi tiết hay khó khăn, vướng mắc về đăng ký cho trẻ phụ huynh liên hệ qua 
số điện thoại sau: cô Mai P.HT (ĐT: 0825599414); cô Triết P.HT (ĐT: 0918818291).
Trên đây là Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của Trường Mầm non Họa Mi.

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                               Mã Mỹ Phương