Thứ hai, ngày  20  tháng 9 năm 2021

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Hoạt động: LÀM QUEN VỚI TOÁN

Đề tài : Xác định phía trái phía phải của bản thân, của đối tượng khác

I. Yêu cầu:

          - Phụ huynh dạy trẻ biết phía trái, phía phải của trẻ.

II. Chuẩn bị:

          - Phụ huynh đọc trước nội dung

II. Tiến hành:

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ

(Phụ huynh cho trẻ trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

* Hoạt động 1: Xác định các phía trái, phía phải của bản thân.

 - Phụ huynh yêu cầu trẻ nói tên các phía của trẻ

- Ví dụ phụ huynh nói bên phải thì các con đưa tay phải của mình lên nha, phía trái thì các con đưa tay trái lên

- Phụ huynh cho trẻ chơi trò chơi: dấu tay hoặc dậm chân

Ví dụ: Phụ huynh nói dấu tay – phụ huynh nói tay phải con đâu hoặc cho trẻ dậm chân phải-trái,...

* Hoạt động 2:  Xác định các phía trái, phía phải của đối tượng khác..

- Phụ huynh đưa tay ra yêu cầu trẻ dùng tay phải của trẻ nắm lấy tay trái của phụ huynh hay

- Phụ huynh đưa tay ra yêu cầu trẻ dùng tay phải của trẻ nắm lấy tay phải của phụ huynh

* Hoạt động 3: Củng cố

- Phụ huynh cho trẻ chơi trò chơi: Hãy về đúng phía của tôi

Cách chơi: Phụ huynh cho trẻ đi tự do, khi nghe phụ huynh nói hãy về bên phía phải của tôi hoặc hãy về phía trái của tôi thì trẻ chạy nhanh về đúng phía mà phụ huynh yêu cầu.

 

 

 

 

- Dạ thưa ….. trẻ đưa tay phải lên và nói bên phải

 

- Trẻ đưa tay ra sau - trẻ đưa tay phải lên và nói tay phải ….đây.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần

 

 

- Trẻ thực hiện 3-4 lần

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi 2-3 lần

 

Thứ ba, ngày  21  tháng 9 năm 2021

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Hoạt động: Tìm hiểu môi trường xung quanh

Đề tài : Trường Mầm non của bé

I. Yêu cầu:

- Phụ huynh cho trẻ biết tên trường lớp, địa điểm trường. Các đồ dùng, đồ chơi trong sân trường.

- Phụ huynh giáo dục trẻ yêu thích đến trường.

II. Chuẩn bị:

          Phụ huynh đọc trước nội dung để dạy trẻ.

III. Tiến hành:

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ

(Phụ huynh cho trẻ trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

- Phụ huynh cho trẻ hát bài “Ngày vui của bé”.

- Phụ huynh hỏi trẻ: Con có thích đi học không? Vì sao?

 

- Phụ huynh cho trẻ xem hình ảnh

- Phụ huynh hỏi trẻ đây là hình của trường nào?

 

- Phụ huynh nói cho trẻ biết: Chừng nào hết dịch con sẽ học ở trường Mầm non Họa Mi.

- Phụ huynh yêu cầu trẻ nhắc lại tên trường “Trường Mầm non Họa Mi” 2 lần.

- Phụ huynh nói cho trẻ biết trường mầm non Họa Mi ấp Sóc Đồn xã Hưng Hội huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu. Cho trẻ nhắc lại “trường mầm non Họa Mi ở ấp Sóc Đồn xã Hưng Hội huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu” 2 lần.

- Phụ huynh nói cho trẻ biết trong trường mầm non Họa Mi có rất nhiều đồ chơi: Xích đu, cầu trượt, thang leo,….còn có rất nhiều bạn và các cô giáo vì vậy đến trường rất là vui.

 

- Phụ huynh cho trẻ chơi trò chơi hãy kể nhanh

Ví dụ: Phụ huynh nói tên trường thì trẻ phải nói nhanh địa chỉ của trường hoặc phụ huynh nói địa chỉ của trường thì trẻ phải nói nhanh tên trường

Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Trẻ hát

- Dạ thưa…. thích vì đến trường có nhiều đồ chơi, có nhiều bạn bè

- Trẻ xem hình ảnh

- Dạ thưa….trường Mầm non Họa Mi.

- Trẻ nhắc tên trường Trường Mầm non Họa Mi 2 lần.

 

- Trẻ nhắc trường mầm non Họa Mi ở ấp Sóc Đồn xã Hưng Hội huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu 2 lần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi

 

 

 

Thứ tư, ngày  22  tháng 9 năm 2021

 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Hoạt động: Làm quen chữ cái

Đề tài: Chữ cái o, ô, ơ

I. Yêu cầu:

- Phụ huynh dạy trẻ đọc đúng chữ cái o, ô, ơ

II. Chuẩn bị:

- Phụ huynh đọc trước nội dung.

- Phụ huynh viết chữ o, ô, ơ để dạy trẻ

III. Tiến hành:

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ

(Phụ huynh cho trẻ trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

- Phụ hynh viết chữ cái o, ô, ơ ra giấy phụ huynh đọc trước sau đó yêu cầu trẻ chỉ vào chữ cái trẻ đọc

Ví dụ:

Phụ huynh chỉ vào chữ o đọc o (2 lần)

Phụ huynh yêu cầu trẻ đọc  o 2-3 lần.

 

Phụ huynh chỉ vào chữ ô đọc ô (2 lần)

Phụ huynh yêu cầu trẻ đọc  ô 2-3 lần.

 

Phụ huynh chỉ vào chữ ơ đọc ơ (2 lần)

Phụ huynh yêu cầu trẻ đọc  ơ 2-3 lần.

 

- Phụ huynh cho trẻ chơi trò chơi xếp chữ cái

Cách chơi: Xếp hạt me hoặc thay thế bằng hột hạt khác mà nhà có cho trẻ xếp thành các chữ o, ô, ơ

- Cho trẻ đọc lại chữ  o, ô, ơ 2 lần

 

- Trẻ xem chữ cái o, ô, ơ

 

 

- Trẻ chỉ tay vào chữ cái đọc o

 

- Trẻ chỉ tay vào chữ cái đọc ô

 

- Trẻ chỉ tay vào chữ cái đọc ơ

- Trẻ xếp chữ o, ô, ơ

 

 

 

-  Trẻ đọc o, ô, ơ 2 lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày  23  tháng 9 năm 2021

GIáo dục phát triển tình cảm - xã hội

Xử lý tình huống: Bé bị lạc.

I. Yêu cầu:

- Trẻ biết xử lý tình huống khi bị lạc.

- Thông qua các tình huống giúp trẻ có những kỹ năng xã hội phù hợp trong cuộc sống của trẻ.

II. Chuẩn bị:

- Đoạn video tình huống trẻ bị lạc ở bãi biển.

III. Tiến hành:

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ

(Phụ huynh cho trẻ trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

* Hoạt Động  Xử lý tình huống trẻ bị lạc

- Phụ huynh chuẩn bị 1 đoạn video có trẻ em bị lạc cha hoặc mẹ mở cho trẻ xem.

- Phụ huynh hỏi trẻ vì sao bạn nhỏ bị lạc

(Vì em bé không cầm tay mẹ, vì có đông người).

- Phụ huynh tóm ý bạn nhỏ đi lạc vì bạn ấy không chịu cầm tay mẹ và do có đông người nữa đó các con

- Nếu trường hợp con bị lạc con có khóc không?(Dạ không)

- Nếu con khóc thì sẽ làm sao?(Sẽ hoảng sợ)

- Phu huynh tóm ý nếu trường hợp con bị lạc các con tuyệt đối không được khóc nhé.

- Nếu các con khóc hay la hét thì chuyện gì sẽ xảy ra? (Người lạ sẽ chú ý).

- Khi bị lạc các con nhớ không được khóc nhé vì như thế người lạ sẽ chú ý và sẽ bắt cóc các con đó.

- Phụ huynh giáo dục trẻ khi đi ra ngoài với người lớn đến chỗ đông người thì các con nhớ cầm chắc tay cha mẹ, không tự ý đi lung tung hay đi theo người lạ

 

 

 

- Trẻ trả lời theo ý hiểu của mình

 

 

 

- Trẻ trả lời theo ý hiểu của mình

- Trẻ trả lời theo ý hiểu của mình

 

- Trẻ trả lời theo ý hiểu của mình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày  24  tháng 9 năm 2021

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

Hoạt động: Âm nhạc

Đề tài: Ngày vui của bé

I. Yêu cầu:

- Phụ huynh dạy trẻ thuộc bài hát “Ngày vui của bé”.

- Phụ huynh có thể cho trẻ vận động tự do theo lời bài hát “Ngày vui của bé”.

- Phụ huynh giáo dục trẻ tình cảm yêu thương trường mầm non và niềm vui bên cô giáo.

II. Chuẩn bị:

          - Phụ huynh đọc trước nội dung để dạy trẻ

- Máy tính hoặc điện thoại có lời bài hát.

III. Tiến hành:

 

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ (Phụ huynh cho trẻ trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

- Phụ huynh hát trước trẻ hát theo lời bài hát “Ngày vui của bé”.

Hàng cây đung đưa

Đung đưa vẫy gọi

Đàn em tung tăng

Tung tăng tới lớp

Chào năm học mới

Với bao bạn bè

Mầm non ngày hội

Của bé đến trường.

Kìa bông hoa xinh

Lung linh đón chào

Đàn em ca vang

Ca vang múa hát

Ngày vui của bé

Với bao bạn bè

Mầm non ngày hội

Bé khỏe bé ngoan.

- Khi trẻ đã hát thuộc lời bài hát thì phụ huynh cho trẻ vỗ tay hoặc múa minh họa theo lời bài hát

- Phụ huynh yêu cầu trẻ nhắc lại tên bài hát 2-3 lần.

- Phụ huynh cho trẻ chơi trò chơi: Tiếng hát to, tiếng hát nhỏ

Cách chơi: Khi phụ huynh giơ tay lên cao thì trẻ hát to, đưa tay sang ngang trẻ hát bình thường, đưa tay xuống thấp thì hát nhỏ

- Phụ huynh hỏi trẻ vừa hát bài hát gì?

- Phụ huynh nói cho trẻ biết “tình cảm yêu thương trường mầm non và niềm vui bên cô giáo”

 

 

- Trẻ hát theo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ vỗ tay hoặc múa minh họa theo lời bài hát

- Trẻ nhắc lại tên bài hát

 

- Trẻ chơi 2-3 lần.

 

 

- Dạ thưa…bài hát ngày vui của bé