Thứ hai, ngày  06  tháng 09 năm 2021

 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Hoạt động: LÀM QUEN VỚI TOÁN

Đề tài : Nhận biết các nhóm có số lượng 5. Đếm đến 5. Nhận biết số 5.

 

I. Yêu cầu:

          - Dạy trẻ nhận biết các nhóm có số lượng 5. Đến đến 5. Nhận biết số 5.

II. Chuẩn bị:

          - Đồ dùng có lượng 5: 5 cái ly, 5 cái dĩa, ….

- Thẻ số 1, 2, 3, 4, 5.

II. Tiến hành:

 

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ (Phụ huynh trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

* Hoạt động 1: Tổ chức cho trẻ nhận biết số lượng trong phạm vi 4

- Phụ huynh cho trẻ đếm số lượng đồ dùng mà phụ huynh đã chuẩn bị.

- Cho trẻ chơi: Đếm tiếng vỗ tay

Phụ huynh vỗ tay trẻ đếm nhẩm xong trẻ vỗ tay lại đúng với số tiếng vỗ tay mà phụ huynh vừa mới thực hiện.

- Cho trẻ thực hiện chơi 3 - 4 lần.

* Hoạt động 2: Tạo nhóm có số lượng 5, đếm đến 5, nhận biết số 5.

Phụ huynh cho trẻ xếp 5 đồ dùng mà phụ huynh đã chuẩn bị thành 1 hàng ngang.

Ví dụ:

Phụ huynh cho trẻ dùng ngón tay trỏ chỉ vào từng cái ly và đếm ( cho trẻ đếm và chỉ vào từng cái đồ dùng đếm từ trái sang phải)

 

Phụ huynh cho trẻ thực hiện đếm trên từng cái ly 1,2,3,4,5 (2-3 lần).

Sau đó phụ huynh yêu cầu trẻ xếp 5 đồ dùng mà phụ huynh đã chuẩn bị thành 1 hàng ngang ở dưới cái ly ( cứ 1 cái ly ở phía trên thì có một cái dĩa ở phía dưới)

Ví dụ:

Phụ huynh cho trẻ thực hiện đếm trên từng cái dĩa 1,2,3,4,5 (2-3 lần).

 

Phụ huynh cho trẻ chỉ tay vào từng nhóm đồ dùng và đếm 2-3 lần.

 

Phụ huynh chuẩn bị một số đồ dùng khác có số lương 5 để trẻ tìm và phát hiện ra đâu là đồ dùng có số lượng là 5.

Ví dụ: 5 bút chì, 5 bút mực, 5 cái nón…và yêu cầu trẻ chỉ ra đâu là nhóm đồ dùng có số lượng 5 và phụ huynh cùng trẻ đếm để kiểm tra lại.

- Phụ huynh viết số 1, 2, 3, 4, 5. Yêu cầu trẻ đọc số 1, 2, 3, 4, 5 vài lần.

Cho trẻ tìm số 5 đặt vào nhóm đồ dùng có số lượng 5 và đếm lại.

* Hoạt động 3: Tổ chức cho trẻ luyện tập

Phụ huynh xếp 3 cây muỗng, 4 cái chén, 5 cái ca xong đưa cho trẻ số 3,4,5 mà phụ huynh đã viết yêu cầu trẻ đặt số vào đúng nhóm có số lượng của nhóm đồ dùng

Ví dụ 5 cái ca trẻ chọn số 5 đặt vào.

 

 

 

 

 

- Trẻ đếm nhẩm

- Trẻ vỗ tay đúng số tiếng vỗ tay mà phụ huynh đã thực hiện.

 

 

 

- Trẻ chỉ tay vào từng cái ly và đếm 1,2,3,4,5 có 5 cái ly.

- Trẻ chỉ tay vào từng cái ly và đếm 1,2,3,4,5 có 5 cái ly.

- Trẻ lấy từng cái dĩa xếp và đếm nhẫm 1,2,3,4,5 có 5 cái dĩa.

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chỉ tay vào từng cái dĩa và đếm 1,2,3,4,5 có 5 cái dĩa.

- Trẻ chỉ tay vào nhóm đồng dùng ly và nhóm dĩa và đếm: 1,2,3,4,5 có 5 cái ly. 1,2,3,4,5 có 5 cái dĩa.

- Trẻ chỉ tay vào nhóm đồ dùng có 5 và đếm 1,2,3,4,5 có 5….

 

 

 

- Trẻ đọc số 1, 2, 3, 4, 5

 

- Trẻ đặt số vào nhóm và đếm lại.

 

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 07 tháng 09 năm 2021

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Hoạt động: Tìm hiểu môi trường xung quanh

Đề tài : Trò chuyện với trẻ về ngày hội đến trường

I. Yêu cầu:

- Phụ huynh cho trẻ biết ngày hội đến trường còn gọi là ngày tựu trường, ngày khai giảng năm học mới. Một số hoạt động của ngày hội đến trường diễn ra như thế nào?

II. Chuẩn bị:

          Phụ huynh đọc trước nội dung để dạy trẻ.

III. Tiến hành:

 

 

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ (Phụ huynh trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

- Phụ huynh cho trẻ hát bài “Ngày vui của bé”.

- Phụ huynh hỏi trẻ: Con có thích đi học không? Vì sao?

 

- Phụ huynh nói cho trẻ biết: Vì do dịch bệnh nên các trường không thể tổ chức ngày hội đến trường cho các con. Ngày hội đến trường hay còn gọi là ngày lễ khai giảng năm học mới.

- Phụ huynh yêu cầu trẻ nhắc lại: “Ngày khai giảng năm học mới” 2 lần.

- Phụ huynh nói cho trẻ biết : Ngày khai giảng năm học mới vào 5/9 hàng năm, cho trẻ nhắc lại tên ngày lễ (2 lần).

- Phụ huynh nói cho trẻ biết trong buổi lễ có rất nhiều khác, nhiều phụ huynh và có nhiều các bạn học trong trường tham dự, còn có rất nhiều tiết mục văn nghệ do các bạn nhỏ biểu diễn nữa.

- Phụ huynh cho trẻ chơi trò chơi hãy kể nhanh

Ví dụ: Phụ huynh nói ngày 5/9 là ngày gì thì trẻ trả lời nhanh là ngày tựu trường hay ngàu khai giảng hoặc là ngày hội đến trường.

Phụ huynh cho trẻ kể hoạt động mà các bạn nhỏ thường hay biểu diễn gì trong ngày khai giảng năm học mới

Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Trẻ hát

- Trẻ trả lời thích vì đến trường có nhiều đồ chơi, có nhiều bạn bè

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ xem hình ảnh

 

 

 

- Trẻ nhắc “Ngày khai giảng năm học mới” 2 lần.

- Trẻ xem hình ảnh

 

 

- Trẻ chơi

 

Thứ tư, ngày  08  tháng 09 năm 2021

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Hoạt động: Phát triển ngôn ngữ.

Đề tài: Thơ “Bàn tay cô giáo”

 

I. Yêu cầu:

- Phụ huynh dạy trẻ thuộc thơ, hiểu được nội dung bài thơ.

- Phụ huynh giáo dục trẻ lòng yêu thương, kính trọng cô.

II. Chuẩn bị:

          Máy tính hoạch điện thoại có lời bài thơ “Bàn tay cô giáo”

III. Tiến hành:

 

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ (Phụ huynh trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

- Phụ huynh đọc trước trẻ đọc theo lời bài thơ “Bàn tay cô giáo”

Bàn tay cô giáo
Tết tóc cho em
Về nhà mẹ khen
Tay cô đến khéo!

Bàn tay cô giáo
Vá áo cho em
Như tay chị cả
Như tay mẹ hiền.

Cô cầm tay em
Nắn từng nét chữ
Em viết đẹp thêm
Thẳng đều trang vở.

- Phụ huynh nói cho trẻ biết “Cô giáo cũng giống như mẹ, luôn chăm sóc và thương yêu con vì vậy con phải biết kính trọng cô giáo”

- Phụ huynh yêu cầu trẻ nhắc lại tên bài thơ 2-3 lần.

- Phụ huynh hỏi trẻ:

Cô giáo trong bài thơ đã làm những gì?

 

Thế con có yêu cô giáo không?

Yêu cô giáo con làm gì để cô vui?

 

- Phụ huynh nói cho trẻ biết: Cô giáo cũng giống như mẹ thứ hai của con. Cô yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ cho con, vì vậy con phải chăm ngoan, nghe lời cô giáo con nhớ chưa.

 

- Trẻ đọc theo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ nhắc bàn tay cô giáo

 

- Dạ cô giáo tết tóc, vá áo, dạy viết chữ cho em

- Dạ yêu

- Dạ đi học đều, nghe lời cô

 

 

 

Thứ năm, ngày 09 tháng 09 năm 2021

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

Hoạt động: Âm nhạc

Đề tài: Ngày vui của bé

 

I. Yêu cầu:

- Phụ huynh dạy trẻ thuộc bài hát “Ngày vui của bé”.

- Phụ huynh có thể cho trẻ vận động tự do theo lời bài hát “Ngày vui của bé”.

- Phụ huynh giáo dục trẻ tình cảm yêu thương trường mầm non và niềm vui bên cô giáo.

II. Chuẩn bị:

          - Máy tính hoạch điện thoại có lời bài hát.

          - Phụ huynh đọc trước nội dung để dạy trẻ

III. Tiến hành:

 

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ (Phụ huynh trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

- Phụ huynh hát trước trẻ hát theo lời bài hát “Ngày vui của bé”.

Hàng cây đung đưa

Đung đưa vẫy gọi

Đàn em tung tăng

Tung tăng tới lớp

Chào năm học mới

Với bao bạn bè

Mầm non ngày hội

Của bé đến trường.

 

Kìa bông hoa xinh

Lung linh đón chào

Đàn em ca vang

Ca vang múa hát

Ngày vui của bé

Với bao bạn bè

Mầm non ngày hội

Bé khỏe bé ngoan.

- Khi trẻ đã hát thuộc lời bài hát thì phụ huynh cho trẻ vỗ tay hoặc múa minh họa theo lời bài hát

- Phụ huynh yêu cầu trẻ nhắc lại tên bài hát 2-3 lần.

- Phụ huynh cho trẻ chơi trò chơi: Tiếng hát to, tiếng hát nhỏ

Cách chơi: Khi phụ huynh giơ tay lên cao thì trẻ hát to, đưa tay sang ngang trẻ hát bình thường, đưa tay xuống thấp thì hát nhỏ

- Phụ huynh hỏi trẻ vừa hát bài hát gì?

- Phụ huynh nói cho trẻ biết “tình cảm yêu thương trường mầm non và niềm vui bên cô giáo”

 

- Trẻ hát theo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ vỗ tay hoặc múa minh họa theo lời bài hát

- Trẻ nhắc lại tên bài hát

 

- Trẻ chơi 2-3 lần.

 

 

- Bài hát ngày vui của bé