PHỤ HUYNH DẠY TRẺ Ở NHÀ TRONG MÙA DỊCH

TUẦN 1, LỚP LÁ 1


         

Thứ hai ngày 20 tháng 09 năm 2021

Lĩnh vực: Phát triển nhân thức

Hoạt động: Toán

Đề tài: Bé nhận biết hinh vuông, chữ nhật.

.

I. Yêu cầu:
        -
 Phụ huynh cho trẻ nhận biết được hình và gọi tên các hình  vuông,  chữ nhật.

 II. Chuẩn bị:

          Phụ huynh chuẩn bị hình cho trẻ xem bằng cách vẽ trên giấy, hoặc lên mạng tải về trẻ xem, xem trực tiếp hình cô gữi

III. Tiến hành:

 

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ (Phụ huynh cho trẻ trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

- Phụ huynh cho trẻ gọi tên hình: Hình vuông.

                      
  

- Phụ huynh nói đây là hình gì?

 

- Phụ huynh nói con thấy hình vuông có đặc điểm gì?

 

Phụ huynh nói vậy hình vuông có mấy cạnh, mấy góc.

 

- Phụ huynh nói con thấy các cạnh của hình vuông như thế nào?

-  Phụ huynh cho trẻ tìm đồ dùng trong nhà  có dạng hình vuông.

- Phụ huynh cho trẻ gọi tên hình: Hình chữ nhật.

     Gôm Màu Hình Tam Giác - NATARAJ 401689 - Màu Vàng

- Phụ huynh nói đây là hình gì?

 

- Phụ huynh nói đúng rồi đây là hình chữ nhật

- Phụ huynh nói con thấy hình chữ nhật có đặc điểm gì?

- Phụ huynh nói đúng rồi hình chữ nhật nó có cạnh có góc.

-  Phụ huynh nói vậy hình chữ nhật có mấy cạnh, mấy góc

- Phụ huynh nói đúng rồi hình chữ nhật có 4 cạnh 4 góc.

-  Phụ huynh nói con thấy các cạnh của hình chữ nhật như thế nào?

- Phụ huynh nói đúng rồi các cạnh các góc của hình chữ nhật đều không bằng nhau.

- Phụ huynh nói hai cạnh dài của hình chữ nhật như thế nào so với nhau?

- Phụ huynh nói đúng rồi hai cạnh dài của hình chữ nhật cùng bằng nhau.

- Phụ huynh nói hai cạnh ngắn của hình chữ nhật như thế nào so với nhau?

- Phụ huynh nói đúng rồi hai cạnh ngắn của hình chữ nhật cùng bằng nhau.

-  Phụ huynh cho trẻ tìm đồ dùng trong nhà  có dạng hình chữ nhật

 

 

 

 

 

 

- Dạ thưa mẹ (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) đây là hình vuông.

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) con thấy hình vuông nó có cạnh, có góc.

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) hình vuông có 4 cạnh 4 góc.

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) Con thấy các cạnh các góc đều bằng nhau

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) đây là hình chữ nhật

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) con thấy hình chữ nhật  nó có cạnh, có góc.

 

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) hình chữ nhật  có 4 cạnh 4 góc.

 

 

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) Con thấy các cạnh các góc của hình chữ nhật đều không bằng nhau

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị)con thấy hai cạnh dài của hình chữ nhật cùng bằng nhau

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị)  con thấy hai cạnh ngắn của hình chữ nhật cùng bằng nhau

 

Thứ ba, ngày 21 tháng 09 năm 2021

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

   Hoạt động: Khám phá xã hội

Đề tài: Trò chuyện về ngày hội đến trường.

 

I. Yêu cầu:                                                 

-  Phụ huynh cho trẻ biết được ngày hội  đến trường được tổ chức vào ngày 5/ 9 gọi là ngày khai giảng năm học

II. Chuẩn bị:

 - Phụ huynh đọc trước nội dung để dạy trẻ.

III. Tiến hành

 

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ (Phụ huynh cho trẻ trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

- Phụ huynh hỏi trẻ ngày hội đến trường tổ chức vào ngày nào?

- Phụ huynh nói đúng rồi ngày 5 tháng 9 là ngày hội đến trường của các bạn nhỏ.

-  Phụ huynh hỏi buổi lễ được tổ chức vào buổi nào?

- Phụ huynh nói đúng rồi buổi lễ tổ chức vào buổi sáng.

- Phụ huynh nói buổi lễ được chuẩn bị như thế nào?

 

- Phụ huynh nói đúng rồi đó các con để chuẩn bị tổ chức cho buổi lễ các cô phải tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị cho buổi lễ, nào là xếp bàn, xếp ghế, chuẩn bị phông màn chậu hoa trang trí buổi lễ.

- Phụ huynh nói con thấy buổi lễ chuẩn bị có đẹp không?

-  Phụ huynh hỏi con thấy buổi lễ được diễn ra như thế nào?

-  Phụ huynh hỏi để mở đầu khai mạc cho buổi lễ như thế nào?

- Phụ huynh nói đúng rồi để mở đầu cho buổi lễ là biểu diển văn nghệ.

-  Phụ huynh hỏi con xem  hình ảnh ai đây?

-  Phụ huynh hỏi cô hiệu trưởng đang làm gì?

- Phụ huynh nói đúng rồi đó cô hiệu trưởng đang phát biểu nội dung tổng kết  năm học qua đạt được những kết quả của trường.

- Phụ huynh nói đây là ai vây con?

- Phụ huynh đúng rồi chú ở ủy ban xã phát biểu buổi lễ.

- Phụ huynh nói cô hiệu trưởng phát biểu bế mạc buổi lễ các bạn nhỏ làm gì?

- Phụ huynh nói các con vừa ôn lại những gì diễn ra trong ngày hội đến trường thật là vui trong không khí náo nức vưa được xem các tiết mục văn nghệ và nghe cô hiệu trưởng phát biểu thật ẩn tượng và lưu luyến làm sau.

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) ngày hội đến trương là ngày 5 tháng 9

 

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) Buổi lễ tổ chức vào buổi sáng.

 

 

- Da thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) có phông màn, có nhiều bàn ghế, hoa.

- Dạ thưa  (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) Đẹp.

 

 

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) Rất vui

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị).biểu diển văn nghệ

- Da thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) Cô hiệu trưởng

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) cô hiệu trưởng phát biểu

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) Chú ủy ban xã phát biểu.

 

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) vổ tay

 

Thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

Hoạt động: Âm nhạc

Đề tài“ Ngày vui của bé

VĐ: Theo nhịp

Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học

TC: Đoán tên bạn hát’

I. Yêu cầu:

- Phụ huynh dạy trẻ thuộc bài hát “Ngày vui của bé”.

- Phụ huynh có thể cho trẻ vận động tự do theo lời bài hát “Ngày vui của bé”.

- Phụ huynh giáo dục trẻ tình cảm yêu thương trường mầm non và niềm vui bên cô giáo.

II. Chuẩn bị:

          - Máy tính hoạch điện thoại có lời bài hát.

          - Phụ huynh đọc trước nội dung để dạy trẻ

III. Tiến hành:

 

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ (Phụ huynh cho trẻ trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

- Phụ huynh hát trước trẻ hát theo lời bài hát “Ngày vui của bé”.

Hàng cây đung đưa

Đung đưa vẫy gọi

Đàn em tung tăng

Tung tăng tới lớp

Chào năm học mới

Với bao bạn bè

Mầm non ngày hội

Của bé đến trường.

 

Kìa bông hoa xinh

Lung linh đón chào

Đàn em ca vang

Ca vang múa hát

Ngày vui của bé

Với bao bạn bè

Mầm non ngày hội

Bé khỏe bé ngoan.

- Khi trẻ đã hát thuộc lời bài hát thì phụ huynh cho trẻ vỗ tay hoặc múa minh họa theo lời bài hát

- Phụ huynh yêu cầu trẻ nhắc lại tên bài hát 2-3 lần.

- Phụ huynh cho trẻ chơi trò chơi: Tiếng hát to, tiếng hát nhỏ

Cách chơi: Khi phụ huynh giơ tay lên cao thì trẻ hát to, đưa tay sang ngang trẻ hát bình thường, đưa tay xuống thấp thì hát nhỏ

- Phụ huynh hỏi trẻ vừa hát bài hát gì?

- Phụ huynh nói cho trẻ biết “tình cảm yêu thương trường mầm non và niềm vui bên cô giáo”

 

 

- Trẻ hát theo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ vỗ tay hoặc múa minh họa theo lời bài hát

- Trẻ nhắc lại tên bài hát

 

 

- Trẻ chơi 2-3 lần.

 

 

- Bài hát ngày vui của bé

 

 

Thứ sáu, ngày 24 tháng 09 năm 2021

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

Hoạt động: Chữ cái

 Đề tài: Làm quen o,ô,ơ

I. Yêu cầu                                                 

        -  Phụ huynh cho trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái o,ô,ơ

II.Chuẩn bị:

        - Phụ huynh chuẩn bị chữ cái cho trẻ đọc.

III. Tiến hành

 

Nội dung phụ huynh hướng dẫn trẻ

Gợi ý câu trả lời của trẻ (Phụ huynh cho trẻ trả lời trước, sau đó đối chiếu nội dung và tóm ý lại)

       + Làm quen chữ cái o:

- Phụ huynh đọc chữ cái O

- Phụ huynh hỏi chữ O được cấu tạo bởi nét gì?

 

- Phụ huynh nói đúng rồi chữ cái o được cấu tạo bởi nét cong tròn khép kính.

- Phụ huynh cho trẻ chơi trò chơi tạo chữ o bằng tay.

    +Làm quen chữ cái ô

- Phụ huynh cho trẻ phát âm chữ cái Ô.

- Phụ huynh hỏi chữ cái ô được cấu tạo bởi nét gì?

 - Phụ huynh nhấn mạnh: đúng rồi chữ cái ô gồm có 1 nét cong tròn khép kín và 2 nét xiên ngắn ở trên.

- Trò chơi tìm chữ cái xung quanh gắn chữ trên vách trẻ tìm.

  

+Làm quen chữ cái ơ.

- Phụ huynh cho trẻ phát âm chữ cái Ơ.

- Phụ huynh hỏi chữ cái Ơ được cấu tạo bởi nét gì?

- Phụ huynh nói chữ ơ được cấu tạo bởi 1 Nét cong tròn khép kín và nét móc nhỏ ở trên đầu

 

 

 

- Da thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) chữ cái o

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị)  chữ cái o được cấu tạo bởi nét cong tròn khép kính.

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị)  chữ cái ô

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) chữ cái ô được cấu tạo 1 nét cong tròn khép kín và 2 nét xiên ngắn ở trên

- Dạ thưa  (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) chữ cái Ơ

- Dạ thưa (nếu là cha, chị dạy bé thì thưa cha, chị) chữ cái Ơ được cấu tạo 1 Nét cong tròn khép kín và nét móc nhỏ ở trên đầu

 

 

 

 

 

O    OÂ    Ô