Chưa làm mẹ nên chứa trang tình mẹ, bởi yêu nghề nên quý tuổi măng non

Địa chỉ: Ấp Sóc Đồn - xã Hưng Hội
Điện thoại: 0291.3918000
 • Huỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng Sư Phạm
  • Điện thoại:
   0903020111
  • Email:
   huynhnga@gmail.com
 • Lê Thị Yến Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Thư Ký HDSP
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư Phạm
  • Điện thoại:
   0947001111
  • Email:
   linhaz055@gmail.com
 • Lâm Kim Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0909090909
 • Lâm Thị Chành Ty
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng Sư Phạm
  • Điện thoại:
   0839000000
  • Email:
   chanhty123@gmail.com
 • Trần Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp văn thư
  • Điện thoại:
   0833333322
  • Email:
   c0hoami.vinhloi.baclieu@moet.edu.vn
 • Tào Kiều Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư DTNCSHCM
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng Sư Phạm
  • Điện thoại:
   0799999999
  • Email:
   Taokieutrang@gmail.com
 • Thạch Thị Tú Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng Sư Phạm
  • Điện thoại:
   0940000000
  • Email:
   TuNhu2019@gmail.com
 • Thach Thi Bup Pha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0984865407
 • Mã Mỹ Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0909090909
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Mã Mỹ Phương

 • Vũ Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0902020202
  • Email:
   vuthimai456@gmail.com